PanDOMO FLOOR

PanDOMO FLOOR je určený na interiérové lité podlahové, nivelační, dekorativní, dobarvené cementové stěrky v tloušťce do 10 mm.

FLOOR

Přehled
Příprava podkladu
Údržba povrchů
FLOOR
LOFT
WALL
BETONIMAGE