Příprava podkladu

Podklad pod aplikaci podlahových materiálů panDOMO FLOOR, FLOOR PLUS, LOFT a BETONIMAGE:

cementový potěr pevnostní třídy CT-C25-F4
calcium sulfátCA-C35-F6

Je potřeba dodržovat plošné a obvodové dilatace dle ČSN, vždy budou přiznány i ve finální stěrce.

Podklad musí být vyzrálý, se zbytkovou vlhkostí maximálně do 2 % u potěru a 0,5% u anhydritu. Případné vzniklé praskliny je nutno sešít ocelovými sponami a epoxidovou pryskyřicí Ardex FB s křemičitým pískem. Následně se musí plošně aplikovat epoxidová pryskyřice panDOMO EP, nebo Ardex EP 2000 se zásypem křemičitého písku. U Anhydritu je nutno před celoplošnou aplikací epoxidu panDOMO EP 2000 provést celoplošné přebroušení povrchu anhydritu.

V případě rekonstrukcí staveb a uložení instalací do stávajících podlah je potřeba dbát správných technologických postupů uložení a dobetonování, minimální výška nad instalacemi je 25 mm s vloženou ocelovou KARI sítí 5 x 5 x 3, propojení starého a nového betonu (ARDEX A 35 MIX, MAPEI TOPCEM, TOPCEM PRONTO) musí být vázáno na chemickou kotvu, např: MAPEI EPORIP, ARDEX FB.

Podklad pod aplikaci stěnových materiálů panDOMO WALL a BETONIMAGE: sádrokartonové konstrukce, dřevotříska, Cetris, Porobeton, Ytong, OSB, MDF apod. Konstrukce musí být tuhé, nesmí docházet k průhybům, montážní vruty musí být zapuštěné, vnější hrany osazeny sádrokartonovými nebo podomýtkovými rohy, bez použití sádry.

Jádrové omýtky, jak ruční tak strojní, musí být řádně vyzrálé (zkarbonované), stočené, vnější rohy osazeny podomýtkovými rohy. Stěny plošně vyrovnané, vnitřní rohy pravoúhlé. Stěny mohou být vyrovnány lepidlem S1 s vloženou sklokeramickou mřížkou.

V případě štukové omýtky, se musí štuk odstranit.

Elektroinstalační krabice zásuvek a vypínačů je potřeba osadit do roviny s podkladním materiálem stěny. Podomýtkové vodovodní prvky se také musí osadit minimálně do roviny s podkladem.

Přehled
Příprava podkladu
Údržba povrchů
FLOOR
LOFT
WALL
BETONIMAGE