PanDOMO WALL

interiérové nanášené stěnové, dekorativní, dobarvené cementové stěrky v tloušťce do 3 mm.

WALL

Přehled
Příprava podkladu
Údržba povrchů
FLOOR
LOFT
WALL
BETONIMAGE